Advanced Crochet Techniques / Gevorderde Hekeltegnieke

Hierdie blad is nog nie heeltemal klaar nie. Skakels sal beskikbaar wees einde Mei.

This page was created as an aid for the advanced techniques used in the Afrikaans Crochet book ‘Hekel en word Heel’. Click on the relevant link to access a photo tutorial. For video tutorials, please consider joining my Patreon Page.

Hierdie blad is geskep as hulpmiddel vir die gevorderde tegnieke wat deurgaans in die boek ‘Hekel en word Heel’ gebruik is. Klik op die relevante skakel vir ‘n foto demonstrasie van die tegniek. As jy eerder video demonstrasies sal wil gebruik, sluit gerus aan by my Patreon blad.

Hegmetodes / Joining Techniques

 • Derdelusmetode / Third Loop Join
 • Glipsteekheg / Slip-Stitch Join
 • Hekel-en-hegmetode / Join As You Go
 • Lushegmetode / Loop Join
 • Ritssluitermetode / Flat Zipper

Steektegnieke / Stitches

 • Gedraaide Langbeen / Twisted Double Crochet
 • Gedraaide Dubbelslaglangbeen / Twisted Treble
 • Staande Langbeen / Standing Double Crochet
 • Staande halwe langbeen / Standing Half Double Crochet
 • Staande kortbeen / Standing Single Croche

Ander Tegnieke / Other Techniques

 • Dubbelketting / Double Chain
 • Fraiings / Fringe
 • Geheime Hegsteek / Invisible Join
 • Toedraaiknoop / Wrapped knot