Advanced Crochet Techniques / Gevorderde Hekeltegnieke

This page was created as an aid for the advanced techniques used in the Afrikaans Crochet book ‘Hekel en word Heel’. Click on the relevant link to access a photo tutorial. For video tutorials, please consider joining my Patreon Page.

Hierdie blad is geskep as hulpmiddel vir die gevorderde tegnieke wat deurgaans in die boek ‘Hekel en word Heel’ gebruik is. Klik op die relevante skakel vir ‘n foto demonstrasie van die tegniek. As jy eerder video demonstrasies sal wil gebruik, sluit gerus aan by my Patreon blad.

Hegmetodes / Joining Techniques

Steektegnieke / Stitches

Ander Tegnieke / Other Techniques