Flat Zipper Join / Ritssluiterheg

Place your blocks right side up in front of you. Make a slip knot on your hook and place your working yarn at the far side running between your blocks. I am working with a contrast colour. You can choose whether you want the join to be a feature, in which case you too can use contrast yarn.
Sit jou blokkies met die regte kant na bo voor jou neer. Sit ‘n skuifknoop op jou hekelpen en plaas jou jaarn aan die verste kant dat dit tussen die blokkies deur loop. Ek gebruik ‘n kontrasterende kleur. Jy kan kies of jy met dieselfde kleur of ‘n kontrasterende kleur wil werk.
Insert your hook top down through the back loop of the square on the right hand side.
Steek jou pen van bo na onder deur die agter-lus van die blok aan die regterkant.
Insert your hook top down through the back loop of the corresponding stitch of the square on the left. Yarn over, pull through all.
Steek jou pen van bo na onder deur die agter-lus van die ooreenkomstige steek van die blok aan die linkerkant. Slaan draad oor pen en trek deur alles.
Repeat these steps while keeping your working yarn underneath the two blocks.
Herhaal hierdie stappe terwyl jy jou werksjaarn onder die twee blokke hou.
This will be your end result. The join creates a flat chain running between the blocks. The front loops of the stitches, form a nice little ridge next to the join.
Hier is die eindresultaat. Die heg vorm ‘n plat ketting tussen die blokkies, terwyl die voor-lus van die steke ‘n mooi riffie maak aan beide kante.

For video tutorials, please consider joining my Patreon page. For $2 a month, you will have access to a growing number of videos of advanced crochet techniques.

Vir video demonstrasies, oorweeg dit om by my Patreon blad aan te sluit. Vir slegs $2 per maand, sal jy toegang hê tot ‘n versameling videos van gevorderde hekeltegnieke en dit word gereeld aangevul.