Fringe / Fraiings

There is more than one way to add fringe to a project. This is the method I prefer.

Daar is meer as een manier om fraiings aan te sit; hierdie is die metode wat ek gebruik.

Join your yarn to the project with a slip-stitch.
Begin met ‘n glipsteek.
Chain one.
Maak een kettingsteek.
Extend your loop, remove your hook, place your loop around something that will give you the length you want. Here I used a cell phone.
Rek jou lus uit en haal uit jou hekelpen. Sit die lus rondom ‘n voorwerp wat jou die lengte gaan gee wat jy wil hê. Ek het hier sommer ‘n selfoon gebruik.
Insert your hook through the next stitch on the right, and pull up a loop from the working yarn. Chain one.
Steek jou hekelpen deur die volgende steek aan die regterkant en trek ‘n lus op. Maak een kettingsteek.
Extend your loop again and place it on the object of choice (cell phone).
Maak jou lus weer langer en sit die lus op die voorwerp wat jy gebruik (selfoon).
Repeat the process until you are done. You can throw off the first loops if you cannot fit them all onto the object. It doesn’t matter.
Herhaal die proses totdat jy klaar is. Jy kan van die eerste lusse afgooi om meer te kan oppas; niks sal verkeerd loop nie.
This is what it will look like with the object removed.
Dis hoe dit sal lyk sonder die voorwerp.
Cut open the loops. Cut your working yarn to the same length, as well as your starting tail; two less tails to weave away.
Knip die lusse oop. Knip jou jaarn en jou beginstert dat dit dieselfde lengte is; twee minder sterte om weg te werk.
Take two strands and twist them clock-wise around each other. Do it again with the next two. Hold them tight to prevent untwisting.
Neem twee drade en draai dit kloksgewys om mekaar. Herhaal met die volgende twee. Hou hulle styf vas om te verhoed dat hulle los draai.
Now twist the two around each other ANTIclockwise. Placing a washing peg on the ends before you start will help a lot.
Draai nou hierdie twee vlegseltjies om mekaar, ANTIkloksgewys. Dit help om ‘n wasgoedpennetjie op die punte te sit om te keer dat dit los gaan.
Knot the end and cut the strands to about 5mm from the knot. Repeat!
Knoop die vlegseltjie naby aan die punt en knip die draadjies omtrent 5mm lank. Herhaal!

For video tutorials, please consider joining my Patreon page. For $2 a month, you will have access to a growing number of videos of advanced crochet techniques.

Vir video demonstrasies, oorweeg dit om by my Patreon blad aan te sluit. Vir slegs $2 per maand, sal jy toegang hê tot ‘n versameling videos van gevorderde hekeltegnieke en dit word gereeld aangevul.