Loop Join / Lushegmetode

When you reach the point of joining, extend your loop and remove your hook.
Wanneer jy by die hegpunt kom, rek jou lus effens uit en verwyder jou hekelpen.
Insert your hook top down, or bottom up through the stitch or space in the other block. Choose which one looks the nicest to you, and then use it consistently. Do not swop around between top down and botton up.
Steek jou pen van bo na onder, of van onder na bo, deur die steek of kettingspasie van die ander blokkie. Kyk watter een vir jou die mooiste is en gebruik dit deurgaans. Moenie die manier waarop jy jou hekelpen insteek afwissel nie; wees kontant.
Pull the loop through and continue to crochet.
Trek die lus deur en hekel verder.

For video tutorials, please consider joining my Patreon page. For $2 a month, you will have access to a growing number of videos of advanced crochet techniques.

Vir video demonstrasies, oorweeg dit om by my Patreon blad aan te sluit. Vir slegs $2 per maand, sal jy toegang hê tot ‘n versameling videos van gevorderde hekeltegnieke en dit word gereeld aangevul.