Slip-Stitch Join / Glipsteekheg

The slip-stitch join is used continually to form the Join-As-You-Go, or JAYG. In essence it is the same thing. We refer to slip-stitch join where it is only used somewhere in the project. We refer to join-as-you-go when it is used continually.

Die glipsteekheg word genoem in ‘n patroon waar nodig. Die hegmetode is egter dieselfde as die hekel-en-heg metode. Wanneer die hegmetode konstant deur ‘n projek gebruik word, verwys ons na die hekel-en-heg metode.

When you reach a point of joining, insert your hook top down into the stitch or chain space of the other block.
Wanneer jy by ‘n hegpunt kom, steek jou hekelpen van bo af in die steek of kettingsteekspasie van die ander blok.
Yarn over, and pull through all.
Slaan draad oor pen en trek deur alles.
Continue crocheting.
Hekel verder.

For video tutorials, please consider joining my Patreon page. For $2 a month, you will have access to a growing number of videos of advanced crochet techniques.

Vir video demonstrasies, oorweeg dit om by my Patreon blad aan te sluit. Vir slegs $2 per maand, sal jy toegang hê tot ‘n versameling videos van gevorderde hekeltegnieke en dit word gereeld aangevul.