Standing Stitches / Staande Steke

Place the tail of your yarn in your hand with your crochet hook.
Hou die stert van jou jaarn vas saam met jou hekelpen.
Yarn over a couple of times.
Slaan draad oor pen ‘n paar keer.
Insert your hook through the stitch where you want to start, yarn over and pull up a loop.
Steek jou pen deur die steek waar jy die nuwe ry of rondte wil begin, slaan draad oor pen en trek ‘n lus op.
SINGLE CROCHET / KORTBEEN
Yarn over, pull through two to form a single crochet. Once the next stitch has been made, you can throw off the extra loops at the back.
Slaan draad oor pen en trek deur twee om ‘n kortbeen te vorm. As die volgende steek voltooi is, kan die oortollige draadjies van die pen afgegooi word.
HALF DOUBLE CROCHET / HALWE LANGBEEN
Yarn over, pull through two. With your fingers, throw over a third loop to form a single crochet. Once the next stitch has been made, you can throw off the extra loops at the back.
Slaan draad oor pen en trek deur twee. Gooi nog ‘n draadjie oor met jou vingers om ‘n halwe langbeen te vorm. As die volgende steek voltooi is, kan die oortollige draadjies van die pen afgegooi word.
DOUBLE CROCHET / LANGBEEN
Yarn over, pull through two, twice. Once the next stitch has been made, you can throw off the extra loops at the back.
Slaan draad oor pen en trek deur twee, twee keer. As die volgende steek voltooi is, kan die oortollige draadjies van die pen afgegooi word.

For video tutorials, please consider joining my Patreon page. For $2 a month, you will have access to a growing number of videos of advanced crochet techniques.

Vir video demonstrasies, oorweeg dit om by my Patreon blad aan te sluit. Vir slegs $2 per maand, sal jy toegang hê tot ‘n versameling videos van gevorderde hekeltegnieke en dit word gereeld aangevul.