Third Loop Join / Derdelusmetode

Place your squares or project pieces right side up in front of you.
Sit jou blokkies of dele van jou projek met die regte kant na bo voor jou neer.
This is the front loop; you will not be using the front loop.
Hierdie is die voor-lus; jy gaan nie die voor-lus gebruik nie.
This is the back loop; you will not be using the back loop.
Hierdie is die agter-lus; jy gaan nie die agter-lus gebruik nie.
This is the third loop; it sits just under the back loop, on the wrong side of the work. This is the loop you will be using to join.
Hierdie is die derde-lus; dit sit net onder die agter-lus aan die verkeerde kant van die werk. Jy gaan die derde-lus gebruik om mee te heg.
I am working with contrasting yarn; you will use yarn in the same colour as your work. Thread a wool needle and insert it bottom up in the first of the third loops.
Ek werk hier met ‘n kontrasterende kleur; jy gaan dieselfde kleur gebruik as wat jou blokkie of projek is. Gebruik ‘n wolnaald en steek van onder na bo in die eerste derde-lus.
Insert your wool needle top down into the corresponding third loop of the other piece.
Steek jou wolnaald van bo af in die ooreenkomstige derde-lus van die ander blokkie.
Insert your wool needle bottom up through the next third loop of the same block.
Steek jou wolnaald van onder af in die volgende derde-lus van dieselfde blokkie.
Repeat the sequence: top down through the third loop of the other block; bottom up through the next third loop of the same block. You don’t have to keep slack yarn like in the photo; it is merely for demonstrative purposes. You can pull it together without pulling anything tight.
Herhaal die stappe: steek van bo af deur die derde-lus van die ander blok, steek van onder af deur die volgende derde-lus van dieselfde blok. Jy hoef nie slap te werk soos in die foto nie; dis slegs vir demonstratiewe doeleindes. Jy kan dit teen mekaar trek, sonder om dit styf te trek.
This will be your end result. The join is completely invisible and the stitches from the two pieces are neatly against each other.
Jou eindresultaat sal so lyk. Die hegmetode is onsigbaar en die steke lê netjies teen mekaar.

For video tutorials, please consider joining my Patreon page. For $2 a month, you will have access to a growing number of videos of advanced crochet techniques.

Vir video demonstrasies, oorweeg dit om by my Patreon blad aan te sluit. Vir slegs $2 per maand, sal jy toegang hê tot ‘n versameling videos van gevorderde hekeltegnieke en dit word gereeld aangevul.