Wrapped Knot / Toedraaiknoop

Cut several strands of yarn to the same length. Thread them through a chain space in a bundle and make sure they are even.
Sny ‘n aantal drade dieselfde lengte en druk in ‘n bondeltjie deur ‘n kettingsteekspasie. Maak seker hulle is gelyk.
I use a contrasting colour. You will use the same colour. Place your yarn as in the photo. The tail is down where the tassle will be. The working yarn is on the left.
Ek gebruik hier ‘n kontrasterende kleur. Jy sal dieselfde kleur gebruik. Sit jou jaarn soos in die foto. Die stert is onder saam met die tossel draadjies. Die werkjaarn is na die linkerkant toe.
Use your working yarn and wrap from the bottom of the tassle up towards the project. Don’t wrap too tight, otherwise you won’t be able to pull the knot through.
Gebruik jou werkjaarn en draai dit om die drade, van onder af, na die projek toe. Moenie te styf draai nie, dan gaan jy sukkel om die knoop deur te trek.
When you reach the top, cut your working yarn and thread it through the loop you created.
Wanneer jy bo kom, knip jou jaarn en druk die punt deur die lus wat gevorm het in die begin.
Pull the tail at the bottom, until the knot has moved to the middel of the wound around yarn. Cut both ends off next to the bundle of yarn.
Trek die stert onder, totdat die knoop geskuif het na die middel van die jaarn wat omgedraai is. Knip beide sterte af teenaan die knoop.

For video tutorials, please consider joining my Patreon page. For $2 a month, you will have access to a growing number of videos of advanced crochet techniques.

Vir video demonstrasies, oorweeg dit om by my Patreon blad aan te sluit. Vir slegs $2 per maand, sal jy toegang hê tot ‘n versameling videos van gevorderde hekeltegnieke en dit word gereeld aangevul.